Πολιτική επιστροφών προϊόντων

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος ή την αλλαγή αυτών με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, μέσα σε δεκαπέντε(15) ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος

Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς και το καρτελάκι του. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ).

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα για να δηλώσετε την πρόθεσή σας

 2. σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος εντός 15 ημερών με άλλο ή άλλα μέχρι του ύψους του τιμήματος ή με πρόσθετο τίμημα ή υπαναχώρησης εντός 14 ημερών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 του ν.2251/1994, το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί

3. το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. , Απ. Λιανικής κ.ο.κ)

4.Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.
Τα έξοδα επιστροφής και αποστολής εκ νέου βαρύνουν τον καταναλωτή, εκτός αν πρόκειται για ελαττωματικά προϊόντα, όποτε την επιβάρυνση φέρει η εταιρεία.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή φθορές των προϊόντων μετά τη χρήση τους και δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση σε αντικατάσταση αυτών. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε ζημία υποστεί το προϊόν κατά την επιστροφή του προς εμάς, βαρύνει αποκλειστικά εσάς.
Επιπλέον, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής στις κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται στην κάτωθι παράγραφο για τις οποίες δεν ισχύει ούτε το δικαιώμα υπαναχώρησης

• προϊόντα προσφοράς

• Κολάν για λόγους υγιεινής

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την συναλλαγή έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν αναιτιολογήτως και να ζητήσετε την καταβολή του τιμήματος που καταβάλατε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος δυνάμει του Ν. 2251/1994.
Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αφού γίνει η παραλαβή του προιόντος που θέλετε να επιστρέψετε και αυτό βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Επίσης η εταιρεία καταβάλει το ακριβές ποσό της επιστροφής μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Τα έξοδα επιστροφής και αντικαταβολής δεν επιστρέφονται.

Οποιαδήποτε επιβάρυνση διατραπεζικού εμβάσματος επιβαρύνει τον πελάτη.

Η επιστροφή χρημάτων γίνεται μέσω της τράπεζας Πειραιώς.

Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη σύμφωνα με άρθρο 4 2251/1994.

Ως παραλαβή θεωρείται η ημέρα που εσείς οι ίδιοι ή ένα τρίτο πρόσωπο που υποδείξατε απέκτησε την φυσική κατοχή των προϊόντων. Σε περίπτωση που με την ίδια παραγγελία αγοράσατε περισσότερα προϊόντα τα οποία παραδόθηκαν ξεχωριστά, ημέρα παραλαβής θεωρείται η ημέρα που παραλάβατε το τελευταίο προϊόν.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με την υποβολή του αντίστοιχου αιτηματος  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@e-sugar.gr

Μετά την αποστολή του σχετικού αιτήματος, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης.

Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε το προϊόν, στην άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε, σε εμάς και συγκεκριμένα :

SUGAR

Πλατεία 23 Μαρτιου 9

Καλαμάτα 24100

 27210 20398 info@e-sugar.gr