Πολιτική Απορρήτου

Απόρρητο Συναλλαγών

Η συγκεκριμένη δήλωση απορρήτου, διασφαλίζει τη δέσμευση μας ότι θα εξασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Με τη δήλωση αυτή περιγράφονται οι διαδικασίες με τις οποίες διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η εταιρεία μας διασφαλίζει την πλήρη και συνεχή συμμόρφωση με τις αρχές του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων οι οποίες αφορούν τα δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε από τους πελάτες και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.

Η εταιρία SUGAR ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας και προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (Ν.4624/2019) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (2016/679) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. Οποιαδήποτε αλλαγή που τυχόν προκύψει όσον αφορά τη δήλωση αυτή θα βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα. Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη.

Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη / μέλος στην e-sugar.gr είναι εμπιστευτικές και η e-sugar.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η e-sugar.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η e-sugar.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους.

Συνεργάτες/ Αλλες Εταιρείες

Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους μόνο σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. (Ν. 2472/97) Αν θέλετε να γίνει πλήρη διαγραφή των στοιχείων σας, σύμφωνα με τους όρους και κανονισμούς που αναλύονται παραπάνω, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2721020398 ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@e-sugar.gr

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε;

Η e-sugar συλλέγει μόνο τις πληροφορίες που παρέχονται από έσας. Οι πληροφορίες που διατηρούμε στο σύστημα μας είναι οι ακόλουθες:

• Όνομα & Επίθετο

• Χώρα & διεύθυνση διαμονής

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• Τηλέφωνο επικοινωνίας

Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε;

Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για να διαχειριστούμε το λογαριασμό και την παραγγελία σας. Εφόσον συμφωνήσετε, θα σας ενημερώνουμε μέσω email για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, πάντα με βάση τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να επιλέξετε να σταματήσετε τη λήψη ενημερωτικού/ προωθητικού υλικού ανά πάσα στιγμή.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας είναι πιθανό να περιέχει συνδέσμους προς τρίτες σελίδες. Εάν μεταφερθείτε σε τρίτη ιστοσελίδα πατώντας σε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εταιρεία μας δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτές. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε σε άλλες ιστοσελίδες, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 27210 20398 info@e-sugar.gr